Menu

Obchodní podmínky

Pozor. Osobní odběr není možný. Jsme pouze internetový obchod a výdejní místo na uvedené adrese nenajdete. V případě zájmu si proveďte objednávku a zboží Vám odešleme na uvedenou adresu.

Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 18.1.2014

1. Provozovatel internetového obchodu

 • Žaneta Podborská
 • Slatinka 43
 • 679 61, Letovice
 • IČ: 74128906
 • DIČ: CZ8057223746

Provozovatel obchodu je plátce DPH. Veškeré ceny jsou uvedeny s DPH.

Další informace najdete na stránce Kontakt.

2. Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu, či písemně na naši adrese. Své náklady na komunikaci prostřednictvím připojení k internetu nebo telefonu si nese každá strana sama.

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v objednávce. Objednávku je možné uzavřít pouze v Českém jazyce. Informace o návrzích kupních smluv a uzavřených kupních smlouvách jsou archivovány a jsou k dispozici na požádání emailem nebo telefonicky.

Rozměry, hmotnost, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat. Fotografie jsou ilustrativní a můžou se v detailech lišit od originálu.

Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.

V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k uzavření smlouvy na základě potvrzení objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím.

V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, nebo v případě zjevné chyby v ceně zboží má prodávající právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat. Pokud s takovou dohodou nebude kupující souhlasit, není prodávají povinen objednávku potvrdit a k uzavření kupní smlouvy tak nedojde. Stejné oprávnění si vyhrazuje prodávající i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

3. Dodací lhůta a dostupnost zboží

Dodací lhůta od objednání zboží je uvedena vždy přímo na stránce každého produktu. Zboží, u kterého je uvedeno "skladem X ks", je fyzicky skladem na provozovně prodávajícího nebo jeho dodavatele. Zboží, u kterého je uvedena jiná dostupnost je většinou skladem na externím skladu u dodavatele a na dotaz kupujícího prodávající sdělí přesnou dostupnost. Tato dostupnost je pouze orientační a nelze ji garantovat.

UPOZORNĚNÍ: Zboží, u kterého je uvedena dostupnost „Na dotaz" je dováženo přímo od zahraničních dodavatelů-výrobců. Z tohoto důvodu bohužel nejsme schopni předem sdělit přesný termín naskladnění a dostupnost zboží. Naopak, díky tomu, že tímto obejdeme potřebu odebírat zboží z velkoskladů, jsme schopni poskytnout našim zákazníkům nejnižší možné ceny. Prosíme, berte ohled na výše uvedené informace. Vaši objednávku se budeme snažit vyřídit v co nejkratším termínu, vše ale záleží na aktuální skladové dostupnosti a výrobě daných produktů. O stavu Vaší objednávky Vás budeme průběžně informovat. Děkujeme za pochopení.

Aktualizace skladové dostupnosti podle informačního systému probíhá několikrát denně, ale pouze v pracovní dny. Protože je možné zboží zakoupit i na prodejně dodavatele, může se stát, že prodávající přijme objednávku v době, kdy již bylo zboží prodáno, ale ještě neproběhla aktualizace skladových zásob na eshopu. Potom musí prodávající zboží objednat u dodavatele a dodání se o pár dní opozdí. Tyto případy se vyskytují jen ojediněle, ale mohou nastat. V takovém případě bude prodávající kupujícího ve chvíli vyřizování objednávky informovat o termínu naskladnění.

4. Platební a dodací podmínky

Všechny tyto informace najdete na stránce Doprava a platba.

Využíváme dopravců Česká pošta a GLS

Možnosti platby jsou:

 • dobírkou - dopravci v hotovosti
 • platba předem na bankovní účet

Důležité upozornění !!!

V případě zakoupení velkého množství objemného nebo křehkého zboží (např. sklenice, demižony, atd..), nebude platit přednastavená cena za dopravné, ale cena se vypočítá individuálně dle množství odesílaných balíků. Vždy Vás budeme předem informovat o výši dopravného.

5. Převzetí zboží

Kupující je povinen prohlédnout balík bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození obalu zboží, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o škodě za přítomnosti dopravce. Je taky možné uvést na přepravní list, že balík byl poškozen a reklamaci uplatnit později. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě správně vyhotoveného záznamu o škodě bude kupujícímu poskytnuta přiměřená sleva nebo dodáno nové zboží. Podepsáním přepravního listu kupujícím tento souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zboží bylo řádně a včas dodáno.

V případě mechanického poškození zboží, které nebylo patrné při převzetí zásilky, kupující nahlásí škodu na zboží nejlépe telefonicky u dopravce nejpozději do tří pracovních dnů od dodání. Tím se výrazně urychlí a zjednoduší proces reklamace. Reklamace se řídí podmínkami jednotlivých dopravců a kupující se zavazuje, že bude respektovat postup reklamace dle těchto podmínek.

Další informace najdete na stránce Doprava a platba.

Kupující je také povinen zkontrolovat správnost fakturačních údajů na dokladu a v případě nepřesnosti neprodleně požádat o opravu. Z důvodu nových legislativních změn nebude pozdějším žádostem vyhověno.

6. Výměna zboží

V případě špatného výběru zboží je možné zboží vyměnit za jiné. Výměnu je možno uskutečnit na základě dohody kupujícího s prodávajícím nejpozději do 14-ti dnů po převzetí zboží kupujícím. V takovém případě musí být zboží vráceno tak, že nesmí jevit známky jakéhokoliv opotřebení a musí být zpět zasláno v originálním obalu se všemi etiketami od výrobce spolu s kopií dokladu o koupi zboží u kupujícího. Náklady spojené s výměnou (doručením) zboží nese v plné výši kupující. V případě, že je vrácené zboží poškozené, zaniká nárok kupujícího na již dohodnutou výměnu zboží a zboží bude kupujícímu vráceno zpět.

Zboží, které měníte, posílejte na adresu:

 • Žaneta Podborská
 • Slatinka 43
 • Letovice
 • 67961

7. Vrácení zboží

Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku a je-li kupující spotřebitelem, má v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží. V případě, Nebyl-li kupující poučen o právu odstoupit od smlouvy v souladu s § 1820 odst. 1 písm. f), může od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení dle věty první tohoto odstavce. Jestliže však byl kupující poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy kupující poučení obdržel. V případě odstoupení od slouvy pozbývá darovací smlouva platnosti.

V případě odstoupení od smlouvy je zboží nutné zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na adresu prodávajícího uvedenou shora spolu s kopií dokladu o zakoupení v naší prodejně bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od převzetí zboží. Více informací zde.

Nárok na vrácení plné ceny zboží je možné, pokud zboží je nepoužité, nepoškozené v původním obalu s veškerým příslušenstvím a se všemi doklady (záruční list, návod atd.). Pokud zboží nebude splňovat jednu z výše uvedených podmínek, bude kupní cena, kterou je kupující povinen prodávajícímu vrátit, snížena o rozdíl mezi hodnotou zboží při zakoupení a po vrácení.

Náklady spojené s vrácením zboží nese v plné výši kupující. Je-li zboží v pořádku, vrátí prodávající kupujícímu bankovním převodem kupní cenu, případně kupní cenu sníženou dle předchozí věty bez zbytečného odkladu. Pokud bude chtít kupující vrátit peněžité prostředky na účet, je potřeba přiložit k zasílanému zboží a písemně bankovní spojení (celé číslo účtu i s kódem banky).

Prodávající kupujícího upozorňuje, aby v žádném případě neposílal vrácené zboží na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužuje se tím doba vyřízení odstoupení od smlouvy a vrácení peněžitých prostředků.

Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

Zboží, které vracíte zasílejte na adresu:

 • Žaneta Podborská
 • Slatinka 43
 • Letovice
 • 67961

8. Neoprávněná reklamace

Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada, nebo půjde-li o závadu, za kterou nenese prodávající odpovědnost) bude prodávající kupujícího kontaktovat o možnostech a dalším postupu.

9. Záruka, reklamace a reklamační řád

Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen "reklamace") musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem.

Prodávající odpovídá kupujícímu, kterým se pro účely tohoto ustanovení rozumí spotřebitel, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů

Prodávající neodpovídá kupujícímu v následujících případech:

 • u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána
 • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním
 • u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím
 • vyplývá-li to z povahy věci

Nemá-li věc vlastnosti výše uvedené, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Na žádost kupujícího vydá prodávající písemné potvrzení o povinnostech prodejce v případě vadného plnění v rozsahu stanoveném občanským zákoníkem.

Práva z vadného plnění se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc koupena, není-li prodávajícím určena jiná osoba k provedení opravy.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží.

Poskytl-li prodávající nad rámec zákonného práva z vadného plnění záruku za jakost, její uplatnění se řídí těmito podmínkami, pokud není v záručním listě nebo smlouvě uvedeno jinak. Nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na závady způsobené nesprávným použitím, poškození neodbornou montáží nebo neodborným používáním a opotřebením neodpovídajícím způsobem. Záruka je také neplatná, pokud na záručním listě bylo změněné, odstraněné nebo nečitelné výrobní číslo, název modelu.

Reklamované zboží musí být doručeno prodávajícímu do místa jeho podnikání spolu s písemným řádně specifikovaným oznámením vad, které musí obsahovat též volbu nároku kupujícího podle zákona, kopii dokladu o nákupu, jinak nebude reklamační řízení zahájeno. Reklamace začíná běžet následující den po dni, kdy bylo zboží doručeno na adresu prodávajícího. Prodávající bude reklamace posuzovat v souladu s pokyny stanovenými výrobcem zboží. Reklamované zboží musí být zasláno řádně vyčištěné (v případě čerpadel vysušené) a řádně zabalené proti poškození při přepravě. V případě kladného vyřízení reklamace je mu zasláno opravené nebo vyměněné zboží zpět. Maximální doba vyřízení Vaší reklamace je zákonem stanovena na 30 dní, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na lhůtě delší. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Reklamaci zasílejte na:

 • Žaneta Podborská
 • Slatinka 43
 • Letovice
 • 67961

e-mail: info@az-hobby.cz

Odpovědnost prodávajícího za vady vůči kupujícímu, který není spotřebitel se posoudí podle zákonné úpravy uvedené v ustanoveních § 2099 a násl. Občanského zákoníku. Prodávající výslovně uvádí, že v případě, že kupující není spotřebitelem, činní délka odpovědnosti za vady prodávajícího 12 měsíců.

10. Objednávky

Všechny objednávky podané prostřednictvím tohoto obchodu jsou závazné. Po objednání obdrží kupující na svůj registrační e-mail potvrzení objednávky s výpisem objednaných položek. Poté bude jeho objednávka zapsána do systému a v případě, že bude kompletní, tak bude do dvou dnů expedována. Pokud vzniknou jakékoli problémy s expedicí či vybraným zbožím, bude prodávající kupujícího kontaktovat na email uvedený při registraci.

11. Storno objednávky

Každou objednávku může kupující do 24 hodin zrušit a to telefonicky nebo e-mailem a to bez udání důvodu. Stačí uvést číslo objednávky, jméno a popř. popis objednaného zboží či služby. Pokud dojde ke zrušení objednávky později než do 24 hod., je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu poplatek 300,-Kč za náklady spojené s dopravou a manipulací se zbožím.

12. Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Prodávající tímto v souladu s ustanovením § 14 zákona o ochraně spotřebitele informuje kupujícího, že má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy upravené těmito obchodními podmínkami. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce. Její internetová adresa je www.coi.cz

13. Prohlášení o ochraně osobních údajů

prohlášení najdete na stránce Ochrana osobních údajů.

14. Dokumenty ke stažení

Protokol na vrácení zboží.

Reklamační protokol.

15.

POZOR !!!

V případě zakoupení velkého množství objemného nebo křehkého zboží (např. sklenice, demižony, plastové boxy atd..), nebude platit přednastavená cena za dopravné, ale cena se vypočítá individuálně dle množství odesílaných balíků. Vždy Vás budeme předem informovat o výši dopravného.

Na Slovensko nezasíláme !!!

 ...........................................................................................................................................................................................

Az-hobby.cz

Žaneta Podborská
Slatinka 43
67961, Letovice
IČ: 74128906
DIČ: CZ8057223746
Bankovní spojení: 282549631/0300
Registrační číslo na www.uoou.cz je 00037443

objednávky a dotazy - 774 171 940
e-mail: info@az-hobby.cz

Roman Podborský
Slatinka 43
67961, Letovice
IČ: 65777841
DIČ: CZ8057223746
Registrační číslo na www.uoou.cz je 00035737

objednávky a dotazy - 774 171 940
e-mail: info@az-hobby.cz

Nářadí podle abecedy

A

B

C

D

E

F

G

H

CH

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

     
Potřeby na zahradu

Potřeby na zahradu

Zahradní a zahradnické potřeby. Vše na jednom místě.

Mrknu na to

Otázka

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Kontrolný kód

i

Potřebujete poradit?

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti
Tento web je chráněn reCAPTCHA a Google. Platí Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky.

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Produkt byl vložen do košíku
Pokračovat v nákupu Objednat